Procesná bezpečnosť

Bezpečnostná architektúra každej organizácie je spravidla postavená na trojici pilierov: ľudia, technológie a procesy. Zmyslom konzultačných služieb v procesnej bezpečnosti je pomoc s vybudovaním procesnej bezpečnosti rovnocennej s technologickými opatreniami.

Okrem bezpečnostných technológií ponúkame:

  • návrh a zavedenie bezpečnostného programu
  • audit informačnej bezpečnosti
  • analýzu rizík
  • technický audit
  • penetračné testovanie, testovanie zraniteľnosti
  • vytvorenie bezpečnostnej politiky, smerníc, štandardov a manuálov
  • návrh a zavedenie systému zabezpečenia kontinuity a obnovy prevádzky (Business Continuity Management /Disaster Recovery)
  • bezpečnostnú podporu pri zavádzaní nových informačných systémov a pri zmenovom konaní (stanovenie a kontrola bezpečnostných požiadaviek)
  • konzultačné činnosti v oblasti informačnej bezpečnosti k štandardom ISO 27000, PCI DSS, Výnos MF SR č. 55/2014 (pôvodne č. 312/2010)

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. Radi vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Sme tu pre vás kontaktujte nás

TooNet, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava

+421 2 32 144 211
toonet@toonet.sk

IČO: 44 962 070
DIČ: 2022885601
DIČSK: SK2022885601

obchod@toonet.sk
servis@toonet.sk

Top