Audit

Audit je jedným zo základných stavebných pilierov pri systematickom budovaní bezpečnej organizácie so zameraním na IT bezpečnosť. 

Pre štatutárov audit predstavuje nevyhnutný nástroj pri získavaní obrazu o fungovaní spoločnosti a splnení si legislatívnych povinností.

Pomocou auditu môže Vaša spoločnosť predísť trestnoprávnej a finančnej zodpovednosti za škody spôsobené nesplnením si povinností štatutára a z toho vyplývajúcim pokutám.


Naši audítori majú viac ako 15 ročné skúsenosti v oblastiach:

 • informačnej bezpečnosti podľa noriem ISO
 • kybernetickej bezpečnosti
 • manažmentu systémov kvality 
 • manažmentu rizík vrátane vyhodnocovania rizík informačnej bezpečnosti
 • tvorby bezpečnostnej dokumentácie ako politík informačnej bezpečnosti a následnej údržby
 • analýzy rizík, BIA/BCP procesov

Kladieme osobitý dôraz na kvalitné a pravidelné vzdelávanie našich zamestnancov. V portfóliu máme mnoho znamných certifikátov

 • CISA (ISACA) 
 • Lead audítor ISO 27000 (TayllorCox) 
 • Interný audítor ISO 27000 (TUV SUD SK) 
 • ISO 9001 (TUV SUD SK) 
 • Prince2 Foundation (APMG) 
 • DPO, (TUV SUD SK) 

Samozrejmosťou je znalosť súčasnej legislatívy SR s ohľadom vykonávania prác týkajúcich sa technických štandardov informačnej bezpečnosti.


NAŠE PORTFÓLIO:

 • Audit súladu s požiadavkami kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľa základnej služby v zmysle zákona č.69/2018 Z. z. 
 • Audit informačných systémov verejnej správy v zmysle požiadaviek zákona č.95/2019 Z.z. 
 • Interný audit podľa ISO 27001 (Systém riadenia informačnej bezpečnosti) 
 • Interný audit podľa ISO 9001 (Systém manažérstva kvality) 
 • Audit prevádzkovateľa v zmysle nariadenia GDPR č.679/2016 a zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov 
 • Audit sprostredkovateľa v zmysle nariadenia GDPR č.679/2016 a zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov 
 • Technický audit IT infraštruktúry 
 • Audit zraniteľností, Penetračné testovanie


VYBRANÉ REFERENCIE:

Spoločnosť Popis projektu
NAFTA a.s. Podpora pri prechode na súlad so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich vyhláškach
Kancelária národnej rady SR
Orange Slovensko a. s.Security consulting, audítor, zodpovednosť za realizáciu diela
Solargis s. r. o. Príprava na certifikáciu ISO 27001
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Bezpečnostný audit, nastavenie bezpečnostných procesov, ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – zabezpečenie prechodu na GDPR

Úrad vlády SR Poradenská činnosť – zodpovednosť za ochranu osobných údajov

Poradenská činnosť – manažér informačnej bezpečnosti

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Poradenská činnosť – podpora manažéra informačnej bezpečnosti
Košický samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj 
Bezpečnostný audit, nastavenie bezpečnostných procesov, ochrana osobných údajov


Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. Radi vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Sme tu pre vás kontaktujte nás

TooNet, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava

+421 2 32 144 211
toonet@toonet.sk

IČO: 44 962 070
DIČ: 2022885601
DIČSK: SK2022885601

obchod@toonet.sk
servis@toonet.sk

Top