Technológie

 

Našou snahou je poskytovať kvalitné služby na produktoch svetových výrobcov. Dbáme na vysokú odbornú úroveň našich pracovníkov a sme význmní partnermi zvučných značiek pôsobiacich v oblasti IT, bezpečnosti a networkingu akými sú:

 

     

 

okrem uvedených spolupracujeme s radou ďalších svetových várobcov ako