O nás

TooNet, s.r.o. je  konzultačná a implementačno-servisná spoločnosť pôsobiaca v oblasti IT so špecializáciou na informačnú bezpečnosť.

Využívame najlepšie riešenia vyvinuté za účelom  ochrany IT sietí a ich informačného obsahu pred interným a externým ohrozením, ale aj nové prístupy a kvalitu ponúkanú značkou TooNet, s.r.o.  Náš prístup je preverený celým radom úspešných realizácií, počnúc návrhom, implementáciou a prevádzkovou podporou bezpečnostných zariadení. V širokom spektre zákazníkov spoločnosti sa nachádzajú malé a stredné podniky, ale aj veľké nadnárodné spoločnosti, finančné inštitúcie, telekomunikační operátori, verejná a štátna správa.

Znalosti zamestnancov sú potvrdené certifikačnými skúškami od renomovaných medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa IT bezpečnosťou.   

Komplexný prístup Toonet, s.r.o.  sa pri návrhu, implementácii jednotlivých systémov a ich prevádzkovej podpore vždy prispôsobuje požiadavkám, potrebám a investičným možnostiam zákazníka.