Vzdelávanie

Ponúkame možnosť vzdelávania pracovníkov v oblasti informačnej bezpečnosti:

  • zvyšovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov
  • zaškolenie pre používanie vybraných bezpečnostných technológií