Referencie

Segment

Popis projektu

   

Utility

Podpora pri riešení problémov systému dvojfaktorovej autentifikácie

Telco

Migrácia existujúceho firewallu  na novú platfomu, konfigurácia vysokej dostupnosti a nových služieb

Telco

Upgrade vysokodostupného riešenia firewallov v georedundantnom zapojení, migrácia na nový hardvér, podpora riešenia problémov

Telco

Vytvorenie ssl portálu pre vzdialený prístup používateľov, integrácia s dvojfaktorovou autentifikáciou prostredníctvom PKI infraštruktúry, aktualizácie systému a riešenie problémov

Telco

Vytvorenie nového georedundantného klastra firewall-ov, migrácia existujúceho riešenia na novú platformu

Telco

Vytvorenie nového georedundantného klastra firewall-ov, migrácia existujúceho riešenia na novú platformu, integrácia s PKI infraštruktúrou

Telco

Podpora riešenia problémov

Telco

Dodávka smerovačov pre upgrade infraštruktúry

Telco

Vybudovanie wifi infraštruktúry na podporu predaja v sieti operátora vrátane autentifikácie a bezpečného pripojenia do internetu, podpora a správa riešenia

Telco

Redizajn antispam riešenia, dodávka redundantného zariadenia a vytvorenie geoklastra

Finance

Implementácia dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do pilotnej prevádzky

Finance

Upgrade existujúceho firewall a VPN riešenia

Finance

Dodávka a implementácia technológie pre virtualizáciu IT infraštruktúry

Finance

Inštalácia a konfigurácia severovej farmy

Finance

Migrácia existujúceho riešenia na platformu Fortinet, implementácia nových služieb

Utility

Migrácia existujúcich firewall-ov Sidewinder na platformu Fortinet, vytvorenie ssl vzdialeného prístupu

Utility

Implementácia SIEM riešenia pre zber udalostí z bezpečnostných technológií

Utility

Dodávka a implementácia autentifikačných serverov a tokenov  pre dvojfaktorovú autentifikáciu, integrácia s Active directory a vpn infraštruktúrou

Utility

Audit nastavenia sieťových prvkov, návrh novej infraštruktúry, konfoguračné práce

Utility

Dodávka a implementácia komponentov pre rozšírenie sieťovej infraštruktúry

Finance

Dizajn a implementácia ssl vpn riešenia pre vzdialený prístup

Telco

Upgrade firewallu a vytvorenie vysokodostupného riešenia

Telco

Dodávka VPN zariadení pre branch office, redizajn VPN a konfigurácia

Telco

Dodávka Firewall Technológie pre manažment sieť

Government

Dodávka zariadení pre ochranu perimetra, dizajn infraštruktúry a prevádzka celého riešenia

Government

Dodávka a implementácia SIEM rešenia pre zber udalostí z bezpečnostných technológií

Government

Poskytovanie podpory pre manažéra informačnej bezpečnosti, tvorba procesnej dokumentácie

Government

Monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí z bezpečnostných technológií 

Government

Migrácia existujúceho riešenia na platformu Fortinet, implementácia vzdialeného prístupu a aplikovanie ďalších vlastností pre zvýšenie bezpečnosti prístupu do Internetu

Government

Dizajn a implementácia sieťových komponentov pre rozšírenie sieťovej infraštruktúry

Government

Redizajn sieťovej infraštruktúry, vytvorenie záložnej lokality, implemntácia nových komponentov a migrácia perimetra

Government

Audit informačného systému vrátane analýzy zraniteľnosti systémov

Government

Vykonanie black box penetračného testu na definované webové sídla

Government

Návrh a vytvorenie bezdrôtovej siete vrátane pripojenia do internetu 

Private

Redizajn sieťovej infraštruktúry, dodávka zariadení a migrácia perimetra

Private

Dodávka licencií a konfigurácia systému pre bezpečný a efektívny prístup používateľov do Internetu

Private

Dizajn a implementácia technológií zabezpečujúcich prevádzku interného Itvrátane sieťovej infraštruktúry a pripojenia do internetu, riešenie problémov

Education

Dizajn, dodávka a implementácia technológie pre bezdrôtovú sieť a pripojenie do internetu, správa systému

Finance

Návrh a implementácia bezdrôtovej siete, návrh a implementácia NAC

Private

migrácia decentralizovaného riešenia na centralizovaný model, implementácia nového perimetra a vzdialeného prístupu

Private

Vytvorenie nového riešenia na kontrolu emailovej komunikácie proti škodlivému kódu a spamu