Palo Alto Networks

Za zrodom spoločnosti Palo Alto Networks stojí Nir Zuk, vizionár v oblasti bezpečnostných technológií, ktorý si dal za cieľ vytvoriť technológiu firewallu iným spôsobom, resp. firewall znovu objaviť. Dôvodom bola snaha opätovne zvýšiť dôležitosť bezpečnostného zariadenia v podnikovej sieti. Aktuálne ponúka Palo Alto Networks inováciu – firewall so schopnosťou vidieť a kontrolovať aplikácie a ich obsah podľa používateľa, nie iba podľa IP adresy, a to až do rýchlosti 10Gbps bez zníženia výkonu. Tieto zariadenia, nazývané tiež ako firewally budúcej generácie (next generation firewalls), sú postavené na patentovaných technológiách “App-ID”,“User-ID” a “Content-ID”, vďaka ktorým presne identifikujú aplikácie a skenujú obsah bez ohľadu na port, protokol, obranné taktiky alebo SSL šifrovanie, a tým zabraňujú hrozbám a únikom dát a informácií.

 Kľúčové výhody:

  • Klasifikácia prevádzky na základe precíznej identifikácie aplikácií, NIE len na základe portu a protokolu
  • Identifikácia, riadenie a nahliadnutie do šifrovanej (SSH a SSL) prevádzky a aplikácií
  • Skenovanie obsahu s nízkou latenciou
  • Grafická vizualizácia aplikácií s detailnými informáciami o používateľovi, skupinách a sieťových dátach rozdelených podľa relácií, bytov, portov, hrozieb a času