Flowmon Networks

 

 

 

 

 

Flowmon je komplexné riešenie pre monitoring sieťovej infraštruktúry vychádzajúce z komunikačných IP tokov (NetFlow/IPFIX). Vďaka tejto technológii je umožnený kompletný prehľad o sieťovej prevádzke, detailné informácie a každej jednej komunikácii, vrátane prehľadu kto komunikuje s kým, kde, ako dlho, ako často, ktorým protokolom a ktorou službou, alebo aké množstvo dát bolo prenesených počas komunikácie. Jedná sa o jediné európske riešenie identifikované analytickou spoločnosťou Gartner v oblasti behaviorálnej analýzy siete (NBA), testované slovenským CSIRTom.

 

Riešenie je tvorené výkonnými autonómnymi sondami, kolektormi a rozširujúcimi modulmi pre behaviorálnu analýzu (Flowmon ADS), ktorá detekuje a odhaľuje akúkoľvek, i neznámu bezpečnostnú hrozbu. Riešenie je schopné vďaka ďalším modulom merať výkonnosť webových a databázových aplikácií (Flowmon APM), detekovať volumetrické DDoS útoky (Flowmon DDoS Defender) alebo zachytávať celú komunikáciu na sieti (Flowmon Traffic Recorder). Ďalej sú k dispozícii moduly pre Data Retention (zber a uchovávanie lokalizačných údajov podľa Zákona o elektronických komunikáciách 351/2011 Z. z. § 57 platného zákona o elektronických komunikáciách, definuje pojem prevádzkových a lokalizačných údajov a § 58) a Lawful Interception (Zákonné odpočúvanie).

 

·  Flowmon sonda

·  Flowmon kolektor

·  Flowmon ADS

·  Flowmon APM

·  Flowmon DDoS Defender

·  Flowmon Traffic Recorder