Blue Coat

Logo

Spoločnosť Blue Coat Systems Inc. je popredným poskytovateľom webového zabezpečenia a optimalizácie WAN. Blue Coat ponúka riešenia, ktoré poskytujú viditeľnosť prevádzky, akceleráciu a zabezpečenie potrebné k optimalizácii a zabezpečeniu toku informácií ku ktorémukoľvek používateľovi, na ktorejkoľvek sieti a kdekoľvek na svete. Vďaka tejto inteligentnej technológii budete vždy o krok vpred pred vašou konkurenciou.

Spoločnosť Blue Coat Systems bola založená v roku 1996. Hlavné centrá spoločnosti sú umiestnené v Sunnyvale, Londýne, Tokiu, Kuala Lumpur, Waterloo a Dubaji.

Vďaka kombinácii troch základných technológií - monitorovania výkonu aplikácií, WAN optimalizácii a bezpečnej web bráne - Vám Blue Coat pomôže akcelerovať a poskytovať obchodné aplikácie naprieč celou podnikovou infraštruktúrou, chrániť používateľov a informácie pred sieťovými útokmi, rozpoznávať jednotlivé aplikácie a stanovovať priority ich prevádzky, obsahu a používateľského prístupu v reálnom čase.

Monitoring

Identifikácia a monitorovanie prevádzky v sieti
Odlíšenie firemného obsahu od súkromnej prevádzky a malwaru (iTunes, YouTube a P2P aplikácie)
Prioritizácia najdôležitejších operácií a používateľov
Sledovanie problémov v sieti a následná optimalizácia
Zvýšenie kapacity a výkonnosti sieťového prepojenia

WAN optimalizácia

Bezpečná akcelerácia prenosu súborov, mailov, dátových služieb vrátane všetkých kľúčových obchodných aplikácií
Možnosť nastavenia IT politík pre ochranu informácií pred odcudzením a stratami
Sprístupnenie multimediálnych aplikácií pre účely školení a komunikácie s využitím optimalizovanej šírky pásma

Bezpečnosť

Ochrana systému pred najnovšími hrozbami malware
Kontrola web aplikácií a filtrovanie obsahu
Predchádzanie úniku informácií a stratám dát
Zaistenie bezpečnosti pre firemných aj vzdialených používateľov
Overovanie prostredníctvom autentizácie identít